Hotdating co nr Free uncensored adult phone chat

17 Jun

Kearney Group” means the subsidiaries and affiliates of A. “EU” means the European Union and Iceland, Liechtenstein and Norway. “Privacy Shield Principles” means the Principles and Supplemental Principles of the Privacy Shield. For example, in connection with providing strategic and management consulting or other services to its Clients, A. Kearney may access or obtain Personal Data about a Client’s Consumers located in the EU and Switzerland. “Client” means any entity that obtains strategic and management consulting or other services from the A. “Controller” means a person or organization which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of Personal Data. from the EU or Switzerland, and (iii) recorded in any form. Kearney receives Personal Data about its Clients’ Consumers located in the EU and Switzerland. Kearney may access or obtain Personal Data about a Client’s Consumers located in the EU and Switzerland in connection with providing support services to the A. Kearney Group, including during the course of providing (i) data storage, website and application hosting and maintenance, email, telephony and network connectivity, and other information technology infrastructure and services; (ii) data back-up and restoration, disaster recovery and business continuity planning and (iii) other technical, organizational, and administrative functions and resources. This collection occurs, for example, when a Consumer visits A. Kearney’s websites or mobile applications, and provides Personal Data through the websites or mobile applications. diensten: de online diensten die via de website door Kerkdienst Gemist worden geleverd; d. om de gebruiker op de hoogte te houden van nieuws over Kerkdienst Gemist. De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Kerkdienst Gemist, bijvoorbeeld doordat de gebruiker bij het aanmaken van een account op de website heeft aangeklikt dat hij nieuwsbrieven van Kerkdienst Gemist wenst te ontvangen. De gebruiker kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5. Kerkdienst Gemist zal de gebruiker niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de gebruiker daarvoor geen toestemming heeft gegeven. De gebruiker heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure; c.website: de website door Kerkdienst Gemist wordt beheerd. Voor Kerkdienst Gemist is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Kerkdienst Gemist; d. Kearney uses this information to manage its relationships with its vendors. Kearney’s privacy practices regarding the processing of Consumer Personal Data comply, as appropriate, with the Privacy Shield Principles of Notice; Choice; Accountability for Onward Transfer; Security; Data Integrity and Purpose Limitation; Access; and Recourse, Enforcement and Liability. “Consumer” means any natural person who is located in the EU or Switzerland, but excludes any individual acting in his or her capacity as a Worker. Kearney also collects Personal Data directly from Consumers. Kearney obtains Personal Data, such as contact information, in connection with maintaining the firm’s Client relationships and providing services to Clients.

“Worker” means any current, former, or prospective employee of the A. Kearney Group, who is located in the EU or Switzerland. Kearney’s Privacy Shield certification, along with additional information about the Privacy Shield principles, can be found here.

Kerkdienst Gemist: de gebruiker van dit privacy statement: Kerkdienst Gemist BV gevestigd aan de Adriaan de Vrieslaan 10 te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kv K-nummer 55385877; b. elektronisch naar het e-mailadres: [email protected]; b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de gebruiker wordt verstuurd, wordt de gebruiker gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven. Indien de gebruiker verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd. Kerkdienst Gemist zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is. Het is Kerkdienst Gemist toegestaan de persoonsgegevens van de gebruiker aan een derde te verstrekken: a.

gebruiker: iedere persoon of afnemer die gebruik maakt van de diensten die via de website worden aangeboden; c. indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; b.

Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden. Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Kerkdienst Gemist verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden, zoals social media websites.

Kerkdienst Gemist aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.